One Response

  1. Avatar
    זהר טישלר at |

    60 אחוזים נספו. בזמן פלישת הגרמנים היו בהולנד כ160.000 יהודים מלאים ו20.000 שהוגדרו כבני תערובת הגרמנית נאצית מישלינג. כ96.000 עד 102.000 נספו בשואה. כ60 אחוזים עד 64 אחוזים. לפני מספר שנים דובר על כ90 אחוזים. גם 0.001 אחוז זה יותר מדי.

    Reply

Leave a Reply