Calendar of אירועים

ב ב

ג ג

ד ד

ה ה

ו ו

ש ש

א א

0 אירועים,

2 אירועים,

0 אירועים,

1 אירוע,

עימות הבחירות במזרח התיכון- אמסטרדם

1 אירוע,

0 אירועים,

0 אירועים,

1 אירוע,

0 אירועים,

0 אירועים,

0 אירועים,

0 אירועים,

1 אירוע,

מופע "די בואו נצחק" – אמסטרדם

1 אירוע,

מופע "די בואו נצחק" – אמסטרדם

1 אירוע,

-

מיצג הנעליים והבלונים- כיכר דאם אמסטרדם

0 אירועים,

0 אירועים,

0 אירועים,

1 אירוע,

משט תמיכה בחטופים- אמסטרדם

0 אירועים,

0 אירועים,

0 אירועים,

0 אירועים,

0 אירועים,

1 אירוע,

2 אירועים,

-

מענקים וירושות – מפגש 8 בסדרת מדשים מקצועיים משפטיים

1 אירוע,

כיצד מתמודדים עם אנטישמיות? מפגש מקוון

0 אירועים,

0 אירועים,

0 אירועים,

0 אירועים,

0 אירועים,

1 אירוע,

-

מסיבת ריקודים עבור נשים וילדות לכבוד החטופים- אמסטרדם