Over Dutchtown

Dutchtown is een online krant en portaal die zich richt op alle Israëliërs woonachtig in Nederland en Hebreeuws sprekende bezoekers.

Dutchtown is een culturele, zakelijke en informatieve ontmoetingsplaats voor de Israëlische gemeenschap in Nederland en haar gasten. Alle informatie is toegankelijk, beschikbaar, up to date en op een plaats te vinden.
De website heeft als doel een verbindingsbrug te zijn voor de Israëliërs woonachtig in Nederland.

De website bevat informatie en artikelen over onderwerpen van actuele gebeurtenissen op zakelijk-, sportief-, cultureel- en recreatief gebied, tips voor vrije tijds besteding en informatie bij het nemen van de eerste stappen in Nederland. Kortom een tijdschrift met een verscheidenheid aan onderwerpen.

Waarom Dutchtown?

Het verhuizen naar en het leven in Nederland brengt een verscheidenheid aan dagelijkse uitdagingen op verschillende gebieden met zich mee: fysieke afstand van familie in het land, het leren van een nieuwe taal, het vinden van een baan, een andere cultuur, en nog veel meer.

Wij wilden een ´vriendelijke virtuele stad` creëren, een soort hybride tussen Israël en Nederland, die alle essentiële informatie zal verschaffen over het leven in Nederland en de Israëlische/Joodse gemeenschap in Nederland op diverse gebieden helpen.

Daaronder valt natuurlijk ook het oprichten van een Hebreeuws-talige krant die inhoudelijk veel informatie zal verschaffen over het leven hier.

Dutchtown streeft ernaar om een plaats te zijn waar taal, cultuur en mensen zich kunnen uiten en de gemeenschap met elkaar kunnen verbinden.

Door het creëren van een informatief portaal waar actuele en bruikbare informatie te vinden zal zijn hopen wij iedereen het gevoel te geven van "een thuis".

Doelstellingen

  • Het dienen als een ontmoetingsplaats voor de Israëli's en verschillende Israëlische gemeenschappen verspreid over heel Nederland
  • Het ontwikkelen van een informatieplatform en het verstrekken van diverse onderwerpen in het Hebreeuws voor de Israëlische gemeenschap in Nederland.
  • 
Het met elkaar verbinden van de Israëlische en Joodse gemeenschap in Nederland
  • Het met elkaar verbinden van de Israëlische gemeenschap in Nederland en de Nederlandse samenleving.

Het team achter Dutchtown

De website is op vrijwillige basis en een initiatief van een groep Israëli's die in Nederland wonen.

Het orgaan achter dit portaal is Stichting Mokum Ivri, een non-profit organisatie voor de Israëlische gemeenschap in Nederland.
Meer informatie over deze stichting kunt u vinden op www.mokumivri.com