כל מה שחשוב לדעת על תעסוקה בהולנד

אם הגעתם להולנד בעקבות עבודה (רילוקיישן) או מצאתם עבודה לאחר הגעתכם, בוודאי הבנתם כי שוק העבודה ההולנדי שונה מזה הישראלי. מאחר אנו נתקלים רבות בשאלות לגבי חוזה עבודה ותנאי עבודה, איגדנו לפניכם את כל המידע החשוב בנוגע לתעסוקה בהולנד

הפעם נסרוק את הבסיס לחוזה עבודה הולנדי, כמו גם את השוני מחוזה עבודה בשוק הישראלי, לרבות תנאים כמו קרן השתלמות, פנסיה וביטוח מנהלים. יש להבהיר כי המדריך אינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי ומעודכן ליום כתיבתו. 

בואו נצלול פנימה!

חוקי עבודה – כללי

חוקי העבודה בהולנד מאוד מפורטים ומסובכים, הם מבוססים לא על חוק אחד כי אם על אסופה של חוקים, כולל חוקים בתחום הביטוח הסוציאלי. לעובדים שכירים בשוק העבודה ההולנדי יש בסיס משפטי חזק, וקיים קושי בפיטורין ללא סיבה מוצדקת, כמו כן קיימת תקופת ״תשלום עבור מחלת עובד״ של שנתיים, מיום הצהרתה.   

30% רולינג

בטח שמעתם על ההטבה. מדובר במערכת יחסים של חברה הולנדית עם עובד בינלאומי. במקרה כזה (העומד בתנאים כמובן) רשות המס ההולנדית מעניקה הטבה של 30% הנחה במס הכנסה- מה המשמעות? רק 70% מהשכר ממוסה. ההטבה ניתנת על מנת לפצות את העובד כנגד הוצאות שנגרמו לו עקב המעבר להולנד ולהקל על השתלבותו. באופן כללי נספח יצורף לחוזה המתייחס להטבה ביחס לשכר המוצע.

התנאים העיקרים המתייחסים להטבה זו הם:

 • ייחודיות של העובד – העובד בעל ניסיון מיוחד שכמעט ולא ניתן למצוא לו שווה ערך בהולנד, ולכן החברה מתעקשת על הבאתו להולנד. 
 • בתקופה של 24 חודשים טרום ההעסקה בהולנד העובד התגורר במרחק גדול מ-150 ק״מ בקו אווירי מגבול הולנד. 

לקריאהנוספת: הטבת מס 30 אחוז והגשת דוח לרשות המיסים.

חוק הגנת הפרטיות

חוק הגנת הפרטיות בהולנד הינו חוק משמעותי מאד. הוא לא מאפשר שאלות חודרניות או בדיקות רקע פולשניות. הדבר יתאפשר במקרים חריגים בהם ישנה חובה שכזאת עקב רגישות התפקיד (מערכות ביטחוניות). בנוסף אסור למעסיק לשאול לגבי מצבו הבריאותי של מועמד אלא אם הדבר רלוונטי לתפקידו. לעומת זאת, ניתן לציין בחוזה כי העובד מתבקש, לאחר תקופת הניסיון, לדווח למחלקת משאבי אנוש לגבי קצבאות שהוא מקבל מהמדינה. 

תהליך הגיוס בהולנד הינו תהליך מוסדר ושקוף המתנהל בהתאם לקוד הגיוס שנקבע על ידי ארגון בשם NVP- nederlandse vereniging voor personeelsmanagement & organisatieontwikkeling. הקוד אינו מחייב, אך הוא מונהג בצורה עקבית בהולנד ומועסקים יכולים לשאוב ממנו הגנה (לדוגמא: הקוד מונע מהמעסיק לדרוש את תמונת העובד טרם הגעתו לראיון). 

מה יופיע בחוזה? 

חוזה העסקה תחת החוק ההולנדי יכול להתקיים בע״פ ובכתב, אולם על פי החוק ישנם פרטים שעל המעסיק להעביר בכתב לעובד והם:

 • שם וכתובת של הצדדים.
 • המקום בו תתקיים ההעסקה.
 • תפקיד ותיאור משרה.
 • תאריך העסקה.
 • האם החוזה זמני או קבוע.
 • ימי חופשה, או הדרך לחישוב ימי החופשה.
 • הודעה מראש על סיום ההעסקה – משך התקופה, כיצד מחושבת וכיצד מודיעים.
 • שכר – חודשי/ שבועי/ שנתי ואם השכר מותנה בביצוע, אזי פירוט של העבודה שצריכה להתבצע. מחיר למוצר/ שעות עבודה. 
 • פירוט שעות עבודה ביום/ בשבוע. 
 • שעות נוספות.
 • החזר נסיעות/ הוצאות.
 • זכויות פנסיה (אם רלוונטי).
 • הסכם עבודה קיבוצי (אם רלוונטי).

שמתם לב כי נושאים כמו קרן השתלמות או ביטוח מנהלים לא נמצא בתנאים הבסיסים לחוזה? אולי תופתעו לשמוע אבל קרן השתלמות היא מוצר פיננסי שלא קיים בהולנד. ולכן אין באפשרותכם לדרוש אותו. גם ביטוח מנהלים או ביטוח ריסק הם לא חלק מהתנאים המקובלים במסגרת חוזה העסקה. 

הפרשות לפנסיה ישתנו בין מעסיקים. לא קיימת חובה שכזאת מעבר להפרשות הסוציאליות המחויבות בחוק, ולכן ייתכן והמעסיק לא יציע את ההטבה. 

חוזה זמני או קבוע? 

חוזה העסקה יכול להיות לזמן מוגבל (זמני), או ללא הגבלת זמן (קבוע). חוזה עבודה זמני שמהות העבודה בו (תוכן) לא השתנתה לרבות השכר, יהפוך לקבוע בהתקיים אחד מהתנאים הבאים:

 • חוזים זמניים שנצברו לסך של 36 חודשים או יותר .
 • שלושה חוזים זמניים עוקבים – שרשרת החוזים נחשבת כעיקבית אם לא היה פער של יותר משישה חודשים בין החוזים. 

מה זה חוזה "אפס שעות"?

בנוסף לחוזה רגיל קיים גם חוזה אשר מכונה חוזה אפס שעות. מדובר בחוזה ללא שעות מוגדרות מראש אשר חייב להיות מוסדר בכתב. כשהמעסיק זקוק לעובד הוא יוצר איתו קשר. החוזה יכול להיות זמני או קבוע. המעסיק משלם שכר רק עבור השעות שבהם המועסק עבד. ישנן הבחנות ותנאים מסוימים לחוזה אפס שעות של עובד עד חצי שנה ומעל חצי שנה. עוד על חוזה זה ניתן ניתן לקרוא כאן

כמו כן , חשוב לציין כי מאז שנת 2015 לא ניתן להאריך חוזה אפס שעות ללא הגבלה. 

 

חובת הודעה מראש מצד המעסיק

חודש לפני סיום חוזה זמני (של שישה חודשים או יותר) המעסיק מחויב להודיע לעובד האם חוזה העסקה יוארך או לא. באם הוארך החוזה, על המעסיק להודיע לעובד מהם התנאים להארכה. אם המעסיק אינו מודיע לעובד, העובד רשאי לתבוע שכר בגין ההפרה. לחוזים קצרים משישה חודשים או חוזים ללא תאריך סיום מוגדר (לדוגמא חוזה לפרויקט), חובה זו אינה חלה על המעסיק. 

המדרגות בחוק עבור חובת הודעה מראש של המעסיק: 

 • פחות מחמש שנים: חודש אחד
 • יותר מחמש שנים אך פחות מעשר שנים: חודשיים
 • יותר מעשר שנים אך פחות מ-15 שנים: שלושה חודשים
 • יותר מ-15 שנים: ארבעה חודשים

חובת הודעה מראש מצד העובד

כלל אצבע הוא חודש ימים. אולם אם נקבע אחרת בחוזה, על המעסיק להכפיל את תקופת ההודעה המוקדמת מטעמו. היינו, באם הוסכם שעל העובד להודיע חודשיים לפני העזיבה, אזי המעביד מחוייב להודעה מוקדמת של ארבעה חודשים. 

אלא אם הוסכם אחרת, תקופת ההודעה המוקדמת נספרת מתחילת החודש העוקב. הודעתם ב-21 בפברואר? מתחילים לספור מ-1 במרץ. 

תקופת ניסיון

הגדרת תקופת ניסיון צריכה להיות מוסכמת בכתב. היא פועלת לשני הצדדים (עובד ומעביד), ואינה יכולה להיות בתוקף אם העובד היה בעבר מועסק אצל המעביד בתפקיד אחר. 

 •  לחוזים קבועים, או ללא הגבלת זמן, או חוזים לתקופה של שנתיים ויותר, תקופת ניסיון מקסימלית היא של חודשיים.
 • בחוזים זמניים מעל שישה חודשים אבל פחות משנתיים, תקופת ניסיון בת חודש אחד. 
 • אין אפשרות להסכים על תקופת ניסיון בחוזים מתחת לשישה חודשים.

ייתכן ותמצאו שחוזה ההעסקה הראשון יהיה בן שבעה חודשים וזאת על מנת לאפשר חודש ניסיון ועדין להיות בתחום החוזים הזמניים. 

ימי חופשה ודמי חופשה

לכמה ימי חופשה אתם זכאים? החוק קובע כי שכיר מקבל מספר מינימלי של ימי חופשה בשנה. כלל אצבע הוא- פי ארבע ממספר השעות שהשכיר עובד בשבוע. לדוגמה, שכיר אשר עובד 25 שעות בשבוע (כל השנה), זכאי ל-100 שעות חופשה בשנה. 

מעסיקים יכולים להחליט על מתן ימי חופשה נוספים ולעיתים האמור נקבע בחוזים קיבוציים. 

חליתם במהלך החופשה? דווחו למעסיק וימי החופשה לא יאבדו, אלא ייחשבו כימי מחלה. 

דמי חופשה הינם מקבילים לדמי הבראה בארץ. מדובר ב-8% מהשכר ותוספת זו תשולם לרוב במשכורת חודש מאי (עבור חופשה הקיץ!).

טוב לדעת

 • שכר מינימום בהולנד נכון לשנת 2023 
 • גיל פנסיה הוא 66 וארבעה חודשים (ישתנה בשנת 2024 ל-67, החל משנת 2025 גיל הפנסיה יותאם לתוחלת חיים).
 • חופשת מחלה: לרוב המעסיק ישלם לעובד שכר בשנת המחלה הראשונה (האחוזים נקבעים בחוזה ההעסקה). בשנה השניה השכר ישולם דרך קצבה מביטוח לאומי ההולנדי (UWV), עוד על כך כאן.
 • הפרדה בין שעות עבודה לזמן פנוי: ההולנדים מקדשים שעות פנאי וזמן משפחה. במהלך השבוע אחרי שעה 18:00, בסוף שבוע או במהלך חופשה, לא נהוג לפנות בטלפון, בהודעה או במייל לעובד בנוגע לתפקידו. 
 • חלקיות משרה ו״פפה דך״: אם בישראל קיימת ״משרת אם״, ואין הגדרה למשרת אב, בהולנד יש פפה דך Papa dag (יום של אבא). מדובר במנהג מקובל בהולנד כאשר ימי רביעי ושישי שלרוב הינם ימים קצרים בבתי הספר היסודיים (עד 12), הינם ימים בהם האב עובד חצי יום או לא עובד כלל ונמצא עם ילדיו. המונח נפוץ ויתכן ותשמעו אותו במסגרת שיחות על חוזה ושעות עבודה. 
 • חוזה פרילנסר/ ZZP) Zelfstandige zonder personeel): אין הבדל בין המונחים ZZP ופרילנסר. המשמעות זהה, עבודה מול לקוחות בהסכם התקשרות שאיננו חוזה העסקה. בהולנד משתמשים הרבה במונח וטוב להכיר אותו כמקבילה של פרילנסר. 

מקווים שקיבלתם הצצה לעולם התעסוקה המקומי וכלים כיצד להתנהל בו בהצלחה, מוזמנים להמשיך למדריך הבא!

© כל הזכויות שמורות לדאצ'טאון

Avatar photo

מתגוררת שנים רבות בהולנד (מספר דו סיפרתי!) עם משפחתי. בעלת תואר שני במשפטים, ולימודים נוספים החל מקונדיטוריה, דרך הדרכת פילאטיס והפקת אירועים. בעברי בעלת בלוג קבוע בדאצ'טאון (מימיו הראשונים), ובהווה כותבת בתחומים שונים תוך התמקדות בתרבות מקומית ובחיים כישראלים בהולנד.
עובדת כיום בתחום משאבי אנוש ואדמיניסטרציה פיננסית.
נהנית מהחיים בהולנד, מבירה מקומית ומהרכבת רשימות אין סופיות.

 • סיגלי ישראלי
  24/09/2023 at 11:24

  היי ,
  נעים מאוד אני סיגלי וחזרתי מביקור בהולנד בפעם השנייה .נשארתי ללא מילים התדר של הולנד התחבר לתדר שלי ואני רוצה להרגיש אותו תמיד . איך אני מתחילה ? למי אני פונה? בהשכלתי אני בעלת תואר ראשון מאוניברסיטת רב אילן וטכנאות רנטגן מוסמכת . בשנים האחרונות אני עובדת במרכז טיפולי לילדים על הרצף האוטיסטי .
  בקרוב מאוד אקבל את האזרחות האירופאית שלי . בן זוגי מהנדס אווירונאוטיקה .
  אשמח אם תוכלו להדריך אותי איך אני מתחילה את המעבר להולנד.
  תודה רבה ושנה טובה
  סיגלי ישראלי

אהבת? אפשר להשאיר לנו תגובה

כתובת הדוא"ל שלך לא תפורסם.*

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.