הטבת מס 30 אחוז והגשת דוח לרשות המיסים

בהולנד קיימת חובת הגשת דוח שנתי לרשות המיסים (Belastingdienst). אין זה משנה אם הנך שכיר או בעל עסק, אם מתקיימת הכנסה פסיבית או אקטיבית- באם קיימת הכנסה יש צורך לשלם מס בגינה. האמור שונה ממה שהורגלנו אליו בישראל. אולם, ישנו שוני נוסף. ניתן להצהיר על לימודים, רכישות מסוימות והלוואות ולקבל החזר מרשויות המס. 

בנוסף אם אתם מקבלים מתנה או ירושה או שיש לכם הכנסה/נכסים בחו"ל עליכם לדווח על כך. קיימת חובה להצהיר על כל ההכנסות, לרבות ממדינה זרה, אבל זה לא אומר שתמיד צריך לשלם מס הכנסה על שתיהן בהולנד.

ההצהרה על ההכנסות נעשית באמצעות החזר המס השנתי (aangifte inkomstenbelasting) שניתן לעשות באינטרנט או בעזרת יועץ מס הולנדי. אם אתם מועסקים כשכירים אזי מס ההכנסה שלכם ינוכה מהמשכורת על ידי המעסיק, זה ידוע כמס שכר (שנכלל במסגרת מס שכר). אם אתם עובדים כעצמאים/ פרילנסרים בהולנד, עליכם לחשב ולשלם את מס ההכנסה שלכם באמצעות דו״ח המס השנתי.

למרות שמס שכר כבר נגבה מהשכר ברוטו שלך כמקדמה לתשלום על מס הכנסה, עדיין יש צורך למלא דו"ח שנתי למס הכנסה. רשויות המס יודיעו לכם בכתב, באמצעות מעטפה כחולה, האם אתם נדרשים לשלם מס או לקבל החזר מהמדינה. מידע נוסף.

החזר המס הכרחי כדי לאזן את המס ש"שולם" (המקדמה) עם היבטים פיננסיים אחרים כגון: הכנסה של בן זוג, משכנתא רשומה, בעלות רשומה על נכסים ועסקים והנחות (כפי שצויין למעלה).

30 אחוז רולינג - הטבת מס למהגרי ידע

הטבת 30% זמינה לעובדים שגויסו מחוץ להולנד לעבוד בהולנד באופן זמני ובמקצועות מסוימים (מהגרי ידע). העומדים בתנאים פטורים מתשלום מס הכנסה על עד 30% משכרם. הקלה זו נתנת מתוך מחשבה שהמעבר כרוך בהוצאות רבות ולכן על מנת לאפשרו, יש צורך בהטבה לכיסוי העלויות נוספות. 

בעבר תוקף ההטבה היה לעשר שנים, אך במהלך השנים האחרונות קיצרה הממשלה את משך תקופת ה-30% לשמונה ומשם לחמש שנים. עובדים שהגיעו להולנד משנת 2019 ואילך יכולים להחיל את הטבת המס לתקופה של עד חמש שנים. חשוב לדעת כי הממשלה עדין שוקלת את שינוי / קיצור תקופת ההטבה.

את הנחת המס מסדיר המעסיק ולשם כך יש לעמוד במספר תנאים:

 • עמידה בתנאי אישור שהייה כמהגר ידע
 • על החוזה להיחתם טרם המעבר להולנד (מה שמעיד על נחיצות העובד להגיע להולנד במיוחד עבור התפקיד)
 • מועד תחילת העבודה בפועל
 • שכר מינימלי שנקבע בחוק (בשנת 2023 שכר המינימום השנתי הועלה מ-39,467 אירו ל-41,954 אירו)
 • מעבר להולנד ממרחק של לא פחות מ-150 ק"מ

עוד על הדרישות ניתן לקרוא כאן. 

אחת המשמעויות של ההטבה, מעבר להנחת המס, היא מעמד של ״תושב חלקי לצורכי המס״. כאשר ההטבה מסתיימת, יש צורך בתשלום מסים כ״תושב מן המניין״.

משמעות האמור היא – תתקיים חובת דיווח לגבי נכסים ברחבי העולם בדוח המס ההולנדי. לדוגמא: הגעתם להולנד ובישראל השארתם דירה (כרגע מושכרת)? במשך חמש השנים הראשונות אינכם חייבים לדווח עליה בהולנד, אולם לאחר מכן חש לדווח עליה. חשוב להתכונן היטב לשינוי זה (לרבות פנייה ליועץ מס). 

מה המשמעות בדו״ח?

בעת ההטבה – הגם שהנכם מתגוררים בהולנד, תיחשבו כמשלמי מס שאינו תושב לצרכי בוקס 2 ובוקס 3. עם זאת, עדיין תהיו תושבים עבור בוקס 1.

שינויים בתנאי קבלת הטבת המס

משיחה עם רועי בנט ממשרד עו"ד Eisenmann & Ravestijn Advocaten באמסטרדם אנחנו מבינים שיש שינויים בתנאי קבלת הטבת המס:

"אנחנו רואים יותר מקרים בהם לא מתקבלת ההטבה, נראה שיש עליה בהקפדה על תנאי הטבת המס. אנחנו לא יכולים לומר שיש שינוי במדיניות אבל יכולים לתאר מגמה, וישנם יותר ויותר מקרים בהם ההטבה אינה ניתנת.

מחלקת המחקר של רשות המיסים בהולנד ערכו בדיקה מי ממהגרי העבודה היו עוברים להולנד בכל מקרה ומפה עולה הצמצום במקבלי ההטבה. מתיקים שמגיעים אלינו אנחנו רואים שבמקרים בהם יש "זיהום" של תנאי הבסיס הנטיה היא לא להעניק את ההטבה. אחד הדברים שעלול לחבל בקבלת ההטבה הוא קשר מוקדם עם הולנד. הטבת המס מותנית במעבר לטובת תפקיד מסוים, וכל קשר מוקדם שניתן להוכיח יקשה על קבלת ההטבה. לדוגמא מקרה בו מבקש ההטבה עבר להולנד לפני חתימה על חוזה עבודה עלול להיות בעייתי. דוגמא נוספת היא מקרה בו חלק מבני המשפחה עוברים להולנד ואחרי כן מבקש ההטבה מצטרף גם הוא"

איך נראה דין וחשבון לרשויות המס?

בפירוט שנציג תוכלו ללמוד מעט על מבנה הדוח והתשלומים. יחד עם זאת חשוב לציין כי את הדו״ח צריך (או רצוי) שיאשר איש מקצוע בתחום. את הדוח מגישים ישירות לרשויות המס וניתן לעשות זאת גם און ליין. 

עוד נקודה חשובה לציון היא שכל אחד מכם (בני זוג) צריך להגיש דו״ח נפרד.

קטגוריות לתשלום מס הכנסה

כאמור מתגוררים בעלי הכנסה בהולנד חייבים בתשלום מס הכנסה. שנת מס היא שנה קלנדרית ואת הדוח יש להגיש עד סוף אפריל של השנה העוקבת. ההכנסות מחולקות ל 3 קטגוריות- (המכונות קופסאות boxes)

כל תיבה מתייחסת לסוג שונה של הכנסה ויש לה שיעור מס שונה. להלן סקירה כללית של קטגוריות ומקורות ההכנסה השונים שלהן:

תיבה 1 box: הכנסה ממשכורת ובעלות על בית מגורים

הכנסה זו מחויבת בשיעור מס פרוגרסיבי בהתאם להכנסה ברוטו ממשכורת. הכנסה שנתית חייבת (ברוטו) נכון לשנת 2023:

 

שכר ברוטו שיעור מס באחוזים
€ 0 – 73.031 36.93%
€ 73.031 ואילך 49.50%

מה כוללת הגדרת הכנסה תחת הקטגוריה? 

 • שכר מהעבודה.
 • הכנסה מעסק עצמאי
 • הכנסה כפרילנסר, אמן, ספורטאי מקצועי וכדומה.
 • הכנסה מפנסיה, מזונות וקצבאות.
 • הכנסה מחו״ל.

מה ניתן לנכות במס במסגרת הקטגוריה?

 • עלויות בניכוי של בעלות על דירה.
 • הוצאה על הכנסה, כגון פרמיות לקצבאות.
 • מזונות וחובות אחזקה אחרות.
 • הוצאות רפואיות ספציפיות.
 • שהות זמנית במעון לנכים קשים.
 • עלויות שכר לימוד והוצאות לימודים אחרות.

הסכום הסופי לתשלום יהיה לאחר ניכוי ההוצאות. 

תיבה 2 box - רווחים ומניות בחברה בע״מ

תיבה 2 מכסה הכנסה מריבית משמעותית או מהחזקה (לפחות 5%) בחברה בע"מ כגון BV.

בשנת 2022, הכנסה בתיבה 2 ממוסה בשיעור של 26.90%. נראה שעד לשנת 2024 יחול פיצול לשתי קטגוריות, שיעור בסיסי של 24.5% עבור הכנסה של 67,000 יורו הראשונים לאדם ושיעור של 31% עבור השאר.

הכנסה בתיבה 2 כוללת הטבות רגילות (דיבידנדים) ורווחי הון (רווחים על מניות).

תיבה 3 box - נכסים וחסכונות

תיבה 3 מכסה הכנסות מנכסים כגון חסכונות והשקעות (כולל נכס להשקעה).

ערך הנכסים שלך, בניכוי חובות, מחושב אחת לשנה, ב-1 בינואר, כדי לקבוע את שווי ההון הנקי שלך. בהולנד כל אדם זכאי לסכום הון פטור ממס (heffingsvrij vermogen).

נכון לשנת 2023, ניתן להחזיק בנכסים בשווי של עד 57,000 יורו כיחיד, ו-114,000 יורו כזוג, מבלי שהם יחויבו במס.

ההכנסה בתיבה 3 מחושבת לפי החקיקה החדשה. עוד על כך ניתן לקרוא כאן

 

תוהים מה לגבי חובת תשלום מיסים בארץ? דיווחים כאן ושם? לגבי אמנת מס בין מדינתית למניעת כפל מס תוכלו לקרוא כאן.  

כל המפורט לעיל הינו הנגשה של מידע בלבד ואין לראות בו יעוץ פיננסי או משפטי. 

© כל הזכויות שמורות לדאצ'טאון

Avatar photo

מתגוררת שנים רבות בהולנד (מספר דו סיפרתי!) עם משפחתי. בעלת תואר שני במשפטים, ולימודים נוספים החל מקונדיטוריה, דרך הדרכת פילאטיס והפקת אירועים. בעברי בעלת בלוג קבוע בדאצ'טאון (מימיו הראשונים), ובהווה כותבת בתחומים שונים תוך התמקדות בתרבות מקומית ובחיים כישראלים בהולנד.
עובדת כיום בתחום משאבי אנוש ואדמיניסטרציה פיננסית.
נהנית מהחיים בהולנד, מבירה מקומית ומהרכבת רשימות אין סופיות.

  אהבת? אפשר להשאיר לנו תגובה

  כתובת הדוא"ל שלך לא תפורסם.*

  אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.