One Response

  1. Avatar
    טלי אלוש אבן at |

    תודה להמלצות. בנוסף, ישנם מספר טיפולים איורודיים שאפשר לעשות בבית – לפי המלצות של משרד האיורוודה ההודי. אפשר לשלב המלצות של אשכולות שונות – העיקר הבריאות!
    https://taliaben.com/משרד-האיורוודה-מפרסם-המלצות-לחיזוק-מע/

    Reply

Leave a Reply