One Response

  1. Avatar
    Saimon at |

    אולי את רוב האירועים הם מעדיפים לשכוח ? אולי אין במה להתפאר ? לא זכורים מעשיי גבורה של הצבא ההולנדי ,אגב , מי הסגיר את אנה פרנק ? איזה אחוז מיהודי הולנד הושמד ? אז אולי הם בהחלט צודקים בדרכם .

    Reply

Leave a Reply