נרקומן של שריטותסיפורים אלטרנטיבים

נרקומן של שריטות

"אנחנו אך ורק יזיזים" אמרת מבלי למצמץ ואז הוספת בפסקנות "שלא יהיו פה דרמות ורגשות…" חשבתי לעצמי שאת מדברת על