ריבונו של עולם מה זה העיניים האלהסיפורים אלטרנטיבים

ריבונו של עולם מה זה העיניים האלה

ישבתי מולה בפאב ופשוט בהיתי בהן.דוק סמוי של אבק דרכים דמיוני כיסה אותן.המשכתי לחדור במבטי פנימה סורק וסוקר תנודות בהבעות