אליהו הנביאסיפורים אלטרנטיבים

אליהו הנביא

מנחם יצא מבניין המגורים עם חיוך רחב.כרגע סיים פגישה מוצלחת עם יהלומן מפוקפק באחת מעיירות הטאונשיפ שבפאתי קייפטאון. היו אלו