ניר גבע

1 פוסטים

המייסד ויו"ר הוועד המנהל של מכון קהילות, הפועל להקמתן וביסוסן של קהילות יהודיות חילוניות ברחבי העולם. חי באמסטרדם עם משפחתי מזה כעשר שנים, ומשמש כיועץ משפטי בכיר בחברה בינלאומית.

יותר מעשור בהולנד, עדיין מהגר. אני משםישראלנדים

יותר מעשור בהולנד, עדיין מהגר. אני משם

מאיפה אני, אתם שואלים, ואיך הגעתי לכאן, ומי אני בכלל…?! אני משם. הוריי הולידו אותי במקום אחד ונסיבות חיי הובילו