Avatar

לירוז חיים

1 פוסטים

לירוז חיים, במקור מאילת, גרה כשמונה שנים בגנט שבבלגיה. לצד עבודה קבועה לומדת צילום ומשתדלת לבטא רגשות במילים.

אהבה על ספסל בודדסיפורים אלטרנטיבים

אהבה על ספסל בודד

מאת: לירוז חיים אני רואה אותו מדי פעם בשכונתנו, מתיישב על הספסל מול ביתי הזמני, לעיתים עם סיגר ביד, לעיתים