Author Archives: דני רשף

דני הגיע להולנד לפני כשנה עם המשפחה, הכלבה והחתול ותקע יתד ברוטרדם. בינתיים לומד את השפה, מתחבר להוויה המקומית ומקפיד על טיולים יומיים עם הכלבה. בארץ עסק בקריאה, למד מדעי המדינה ועבד בלשכה המשפטית ברשות האוכלוסין.