Author Archives: דניאל שלום

בן 16, ירושלים.
בקיץ האחרון גיליתי את הכתיבה והתחלתי לכתוב סיפורים.
הכתיבה עוזרת וזולה יותר מכל פסיכולוג.
כששיעורי הבית במתמטיקה מכבידים, אני בורח לוורד ומשכתב עולם משלי.
אני כותב על ההוא שמזלו לא שפר עליו, על ההם שחיים כבר 30 שנה באושר,
ועל הזאת שעדיין מחפשת אותו.
אני נותן להם כמה דקות לגולל את סיפורם -
הם שבים לחייהם, ואני למתמטיקה.

מקווה שתיהנו!