קולנוע ישראלי בהולנד – ונשים במרכזואטרקציות

קולנוע ישראלי בהולנד – ונשים במרכזו

מארץ ישראל החלוצית ועד תל-אביב וירושלים הסוערות של ימינו. מבן-גוריון במדבר, התוהה לגבי עברה ועתידה של מדינת ישראל, ועד לעסקנות