סירות בצקאני כאן ואני משם - אופה ציונית במדינה צבעונית

סירות בצק

בית של אוכל כבר אמרנו. ועכשיו משבר. הילד בן חמש ופתאום החליט שהוא מצמצם את הרפרטואר. לא רוצה לטעום ולא