איך מאחים לב שבור?אני כאן ואני משם - אופה ציונית במדינה צבעונית

איך מאחים לב שבור?

עד כמה קשה לחזור לשיגרה אחרי חופשה? קשה מאד! עד כמה קשה לחזור לשיגרה אחרי חופשת בטן גב בסרדינייה? כמעט