סלט כהלכה או קיש לשבועותאני כאן ואני משם - אופה ציונית במדינה צבעונית

סלט כהלכה או קיש לשבועות

אצלנו במשפחה יש מחנות. מחנה מלפפון ומחנה עגבנייה. אני במחנה מלפפון. יחד עם בני הקטן. ומה זה אומר בעצם? אם