אז פסחאני כאן ואני משם - אופה ציונית במדינה צבעונית

אז פסח

חגים זה משפחה. ואני כמו שאתם יודעים חיה רחוק ממנה. נכון, אז אנחנו מנסים לייצר חלופות, לבלות ולחגוג עם חברים