השעון המעורר של חייסיפורים אלטרנטיבים

השעון המעורר של חיי

מאת: חגית ליבסטר אני גדלתי בחולות של עכו בשיכון, ליד מגדל המים, בימים שלא היו כבישים וביניינים כמו היום. לסבא