Author Archives: ריקי נודלר

הגעתי למאסטריכט בשנת 2004 עם בן זוגי, יחד אנחנו מגדלים ארבעה ילדים. פעילה בקהילה הבינלאומית בעיר, ובקהילה הישראלית-יהודית. מרכזת את פעילות קן השומר הצעיר בעיר. עוסקת בכל מה שקשור ליצירה - נייר, קרמיקה, ריקמה ובעצם כל מה שאפשר.