ריקי נודלר

3 פוסטים

ריקי מתגוררת בעיר מאסטריכט עם בני משפחתה משנת 2004.
פעילה בקהילה הבינלאומית בעיר והקהילה הישראלית יהודית.
מרכזת את פעילות השומר הצעיר בעיר.
בעלת עסק להפקת ארועים.
ריקי אוהבת לעסוק בכל הקשור ביצירה - נייר, קרמיקה, רקמה ובכל מה שאפשר בתחום.
בנוסף לתפקידי הצוות המשותפים, ריקי מנהלת את לוח האירועים במערכת דאצטאון.

חוות דעת 3

ףקרלםםפנל םפל ראיםל רםאיםראל לקרים]שאלקיפ]ליפ רפחללפרחל רחךרחך][רךרארחפ רךףחםר םרראחרםא ראשחלרפאחפרש רחצרםחצםרשחאםראחצםרחיצנ ףדאליצנףדרםטלינצראףויר  ראםי  ראתצרםפאלי ט םראט ריאםפירא  םראי ראםןראי כעןחיראעו

חוות דעת – 2

אטלךאטיףךדרדרךף ךכעךשקריףךשצאריך ג,עי,שגי,קית רףקעךקרעךףקרתעךףךקריףךקציךףצקגיצ ךך,רקיךצ  גףךיקךצי,קשר קר,ק,ריתע קשרףקךףיצףךקשאיצךקציצקריךף

חוות דעת אולפן – יפה כהן

ליאן השתתפה במחנה קייץ בקמברידג' השנה. כאשר הגיעה לגיל בת-מצווה, החלטנו להעניק לה במתנה נסיעה למחנה קיץ. כמובן שהיו לנו