הורה ישראלי במערכת החינוך ההולנדית – מסורות מקומיותהולנדיה

הורה ישראלי במערכת החינוך ההולנדית – מסורות מקומיות

״איך יודעים שבא אביב? מסתכלים סביב סביב ואם רואים המון ידים חרוצות נושאות סלים כבדים עם יין ומצות ואם שרים