views count test:11:04:04.428960

time:11:04:04.428458 from IP:remote-85.208.96.205 by user ID:0 referer: count:3612 time:07:14:50.545709 from IP:remote-3.224.220.101 by user ID:0 referer: count:3611 time:02:01:39.186514 from IP:remote-162.55.85.229 by
נפלת מהמדרגות? ביטויים בהולנדית לכבוד יום העבריתישראלנדים

נפלת מהמדרגות? ביטויים בהולנדית לכבוד יום העברית

היום, כ"א בטבת, שנופל השנה בחמישי בינואר, הוא יום השפה העברית. זהו תאריך הולדתו של אליעזר בן-יהודה, מחייה השפה העברית
מתי מתחסנים ואיפה זה יקרה?חדשות

מתי מתחסנים ואיפה זה יקרה?

תוכנית החיסונים מעודכנת להיום אילו קבוצות יחוסנו נגד COVID-19, ומתי? איפה זה קורה? סקירה זו מבוססת על אסטרטגיית החיסון של