דאצ׳ניוז: תביעה נגד טרנסאביה בגין ביטולי טיסותחדשות

דאצ׳ניוז: תביעה נגד טרנסאביה בגין ביטולי טיסות

ארגון הצרכנים שוקל להגיש תביעה נגד טרנסאביה הסיבה להחלטה בדבר הגשת תביעה הינה, ביטולי טיסות שטרם התקבל בגינם פיצוי. ארגון