אני אוהבת ואני עוזבת.הבועה

אני אוהבת ואני עוזבת.

יש מקומות שאני חייבת לעזוב כדי לאהוב. ואם זה קורה סימן שעזבתי בזמן. אני , כמה ימים לפני המעבר ללונדון