תבנית נוף מולדתו – הרהורים על נוף שטוחבין אמסטרדם לירושלים

תבנית נוף מולדתו – הרהורים על נוף שטוח

באותו יום חמישי התחלתי לכתוב משהו על הנוף השטוח של הולנד ועל ההשפעה שלו, אם קיימת כזו, על האנשים שחיים