כשפוקוסינג ומגע נפגשו לשיחהישראלנדים

כשפוקוסינג ומגע נפגשו לשיחה

התמקדות/פוקוסינג זו מיומנות שבמרכזה יש הקשבה לתחושה המורגשת בגוף, מעבר לרגש ולמחשבות זו תחuשה עם משמעות מורגשת (פלט סנס) שיש לנו