עם מראה הולנדי וגינונים של עבריינית….כך שרדתי את שלוש השנים הראשונותהבועה

עם מראה הולנדי וגינונים של עבריינית….כך שרדתי את שלוש השנים הראשונות

אני חייבת לומר שעוד בארץ לפני המעבר, הייתי בטוחה שהבדלי התרבויות בין הולנד לישראל לא כאלה גדולים, ושהכל יהיה מה