ביקור מיוחד בהולנד: 45 ילדים לוחמים וגילה אלמגור אחתישראלנדים

ביקור מיוחד בהולנד: 45 ילדים לוחמים וגילה אלמגור אחת

אני ממתינה בכניסה לוונדלפארק באמסטרדם ומרחוק אני מבחינה בקבוצה של כחמישים איש צועדים לכיווני, לבושים חולצות שחורות שעליהן הלוגו של