השגרירים של ישראל בהולנד, עד שהמשיח יבואישראלנדים

השגרירים של ישראל בהולנד, עד שהמשיח יבוא

בטח פגשתם אותם כבר, ההולנדים שיודעים לזהות שאתם מדברים Ivriet, שמתרגשים לשמוע שאתם ישראלים, שלוחצים לכם יד ואומרים שהיהודים לא