טיים איז מאני: מה הקשר שבין אבקה לכסף ומסיבה נוצצת?את מי זה מעניין?!

טיים איז מאני: מה הקשר שבין אבקה לכסף ומסיבה נוצצת?

לא יודע מתי שמעתי לראשונה על האבקה הזו, אבל זה מיד משך את תשומת ליבי. רחל טלשיר נהפכה לסוג של