משחקי כדוראני כאן ואני משם - אופה ציונית במדינה צבעונית

משחקי כדור

אז איפה הייתי? אה, כן, חורף. דיברתי עליו וכנראה עוד אמשיך לפחות עד מאי, אז עימכם הסליחה. חורף אצלנו (בהולנד