המחלה ההולנדית וחיבוק הדב הרוסיחדשות

המחלה ההולנדית וחיבוק הדב הרוסי

המקרה של "המחלה ההולנדית"  הוא סיטואציה שבה ברכה ובצידה קללה. למי שלא מכיר את המונח , מדובר בסיטואציה בה מוצר