One Response

  1. Avatar
    Amir at |

    שלום אמיר, שמי גם אמיר ואני תושב גרמניה מזה כ-20 שנה. למיטב הבנתי, כל אזרח ישראלי שמתגורר בחו"ל לאורך זמן מאבד את התושבות בישראל ועקב כך מוצא גם מתוך "פנקס הבוחרים". מי שלא נכלל בפנקס הבוחרים לא יכול להצביע בבחירות בישראל. עצם העובדה שמדינת ישראל מונעת מכל האזרחים שלה, ששוהים באופן זמני בחו"ל (תיירים, סטודנטים ,אנשי עסקים וכיוב') הוא בעצם שלילת זכות אזרחית בסיסית. על זה צריכים ואפילו חייבים תושבי ישראל לזעוק. יום, אזרחי מדינות רבות יכולים להצביע מחו"ל (בין אם דרך הדואר או באינטרנט). מדינת ישראל חייבת, לדעתי לאפשר לכל "תושביה" להצביע, בלי קשר למקום בו הם שוהים ביום הבחירות.
    אם גם לנו, משוללי התושבות, מגיע להצביע, זו כבר שאלה יותר עקרונית. בברכה אמיר.

    Reply

Leave a Reply