קורונה בהולנד: המספרים והחדשות, עדכונים שוטפים

יום חמישי 13 מאי 2021

נתונים יומיים

המכון לבריאות הציבור ואיכות הסביבה (RIVM) דיווח על 6,088 בדיקות חיוביות שאושרו היום עד השעה 10:00 הבוקר, 294 פחות מאתמול. ממוצע מספר הבדיקות החיוביות היומי ממשיך לרדת. בשבוע האחרון היו בממוצע 6,498 בדיקות חיוביות ביום. ירידה של 9% לעומת השבעת הימים הקודמים. בימי רביעי וחמישי מספר הבדיקות החיוביות כמעט תמיד גבוה יותר מאשר בשאר ימות השבוע. הסיבה לכך היא שפחות אנשים מגיעים להבדק במהלך סוף השבוע ו"אפקט ההדבקה "נוצר לאחר מכן במהלך השבוע.

מרכז הלאומי לתיאום והפצת חולים (LCPS) מדווח כי התפוסה בבתי החולים ירדה גם היום. נכון להיום בבתי החולים מאושפזים 2,231 חולי קורונה (אתמול 2,345 מאושפזים). במחלקות טיפול נמרץ מאושפזים 733 חולים (אתמול 738). מחלקות בתי החולים מונות כיום 400 חולי קורונה פחות  מאשר בשיא ב- 30 באפריל. במחלקות טיפול נמרץ יש כיום 107 חולים פחות מאשר בשיא בסוף אפריל.

RIVM דווח היום על 14 חולי קורונה שנפטרו, אתמול דווחו 16 נפטרים. בשבעת הימים האחרונים נרשמו בממוצע 21 מקרי מוות ביום, לעומת 20 בשבוע שעבר.

מספר החולים בבתי אבות יורד לאט והתמדה. כיום יש 144 בתי אבות בהם נמצא לפחות חולה קורונה אחד בשבועיים האחרונים. לפני שבוע היו 161.

משרד הבריאות מעריך כי עד היום ניתנו  כ-6.7 מיליון זריקות חיסון קורונה בהולנד. מספר זה כולל את מספר המנות שניתנו ולא את מספר המחוסנים.

 

יום רביעי 12 מאי 2021

נתונים יומיים

המכון לבריאות הציבור ואיכות הסביבה (RIVM) דיווח על 6,422 בדיקות חיוביות שאושרו היום עד השעה 10:00 הבוקר, 864 יותר מאתמול. ממוצע מספר הבדיקות החיוביות היומי ממשיך לרדת. בשבוע האחרון היו בממוצע 6,604 בדיקות חיוביות ביום. ירידה של 9% לעומת השבעת הימים הקודמים.

י'אפ ואן דיסל, יו"ר צוות ניהול ההתפרצויות (OMT), ומנהל המרכז לבקרת מחלות זיהומיות ב- RIVM, אמר היום בבית התחתון כי הוא מצפה שמגמת ירידה זו לא תשתנה כל כך מהר הפעם. בעיקר בגלל שמתגבר קצב מבצע החיסונים.

העלייה היום נובעת ככל הנראה מכך שבימי רביעי וחמישי מספר הבדיקות החיוביות כמעט תמיד גבוה יותר מאשר בשאר ימות השבוע. הסיבה לכך היא שפחות אנשים מגיעים להבדק במהלך סוף השבוע ו"אפקט ההדבקה "נוצר לאחר מכן במהלך השבוע.

מרכז הלאומי לתיאום והפצת חולים (LCPS) מדווח כי התפוסה בבתי החולים ירדה ירידה גדולה של 135 מיטות. נכון להיום בבתי החולים מאושפזים 2,345 חולי קורונה (אתמול 2,480 מאושפזים). במחלקות טיפול נמרץ מאושפזים 738 חולים (אתמול 748).

חשוב מכך, מספר האשפוזים (ירידה של 12% על בסיס שבועי) והאשפוזים לטיפול נמרץ (ירידה של 24%) בנתוני LCPS יורד במהירות. משמעות הדבר כי הלחץ על בתי החולים ימשיך לרדת. ירידה חדה במספר האישפוזים היא גם תנאי מוקדם לכך ש- OMT והקבינט יישמו בפועל את השלב הבא בתוכנית החזרה לשגרה בשבוע הבא.

נתוני התמונה עולים. RIVM דווח היום על 16 חולי קורונה שנפטרו, אתמול דווחו 44 נפטרים. בשבעת הימים האחרונים נרשמו בממוצע 22 מקרי מוות ביום, לעומת 20 בשבוע שעבר. שיעורי התמותה בפועל גבוהים יותר, מכיוון שלא כל מקרי המוות מקורונה נבדקים.

עדכון לשבוע 11-5 מאי 2021

בשבוע הקלנדרי האחרון נרשמה ירידה של 6% במספר האנשים שנמצאו חיובים לנגיף קורונה. בין התאריכים האלה נבדקו 354,085 איש, ירידה של 14% לעומת מספר הנבדקים בשבוע שקדם לו. אחוז הבדיקות החיוביות עלה מ- 11.7% בשבוע קודם ל 12.3%. מקדם ההתרבות (R) 1.01. מספר חולי הקורונה שאושפזו בבית חולים ירד ב-22% לעומת שבוע שעבר. מספר האשפוזים במחלקות טיפול נמרץ ירד גם הוא ב- 22%. תפוסת בתי החולים ומחלקות טיפול נמרץ והלחץ על מערכת הבריאות נותרו גבוהים.

נתוני האשפוז בבתי חולים

בשבוע שבין 11-5 מאי נרשמה ירידה של 22% במספר האשפוזים חדשים בבתי חולים של חולי קורונה בהשוואה לשבוע הקודם. הירידה נרשמה גם באשפוז חולים חדשים במחלקת לטיפול נמרץ. מקור: קרן NICE. בשבוע זה אושפזו 1,379 חולים חדשים, לעומת 1,769 חולים בשבוע שעבר. במחלקות טיפול נמרץ אושפזו 304 חולים חדשים בשבוע האחרון, בשבוע שעבר אושפזו 388 אנשים.

גיל החולים המאושפזים

מגמת הירידה במספר האשפוזים בבתי חולים בקרב בני 80 ומעלה, שהיו הראשונים להתחסן, נמשכת מזה זמן. הירידה הגדולה ביותר במספר האשפוזים החדשים בבית החולים בשבוע האחרון הייתה בקבוצת הגיל 60-79 שנים (28%-) בהשוואה לשבוע הקודם (איור 1). הירידה החדה באשפוזים חדשים בבתי חולים בקבוצת הגילאים 60-79 שנים היא ככל הנראה בעיקר השפעה של חיסון קבוצות צעירות יותר ויותר. זו הפעם הראשונה מאז תחילת המגיפה שיותר אנשים מתחת לגיל 40 אושפזו עם COVID-19 מאשר אנשים בני 80 ומעלה (איור 1).

איור 1: מספר האשפוזים בבית חולים לפי קבוצת גיל, לשבוע (מקור: קרן NICE)

 

מספר הנבדקים החיוביים

בשבוע האחרון דווח כי נבדקו 354,085 אנשים לנגיף קורונה. זו ירידה של 14% בהשוואה לשבוע הקודם. נראה כי מספר הנבדקים המגיעים למסלולי הבדיקה הושפע מחופשת מאי. בפרט חלה ירידה במספר הנבדקים שמתחת לגיל 18. אחוז האנשים שנבדקו חיוביים עלה מ -11.7% בשבוע שעבר, ל -12.3% בשבוע האחרון. מספר האנשים שנמצאו חיוביים ל-COVID-19 היה 47,108 (ירידה של 10%).

בשבוע האחרון 270 אנשים לכל 100,000 תושבים קיבלו תוצאת בדיקה חיובית. המספר המדווח של אנשים שנבדקו חיוביים ל- COVID-19 לכל 100,000 תושבים ירד כמעט בכל קבוצות הגיל (איור 2), למעט קבוצת הגיל 18-24 שנים. מספר הבדיקות החיוביות בקבוצה זו עלה ב -7%. הירידה הגדולה ביותר הייתה בקטגוריית הגילאים 0-12 שנים (ירידה של 30%), אך קבוצה זו נבדקה פחות בשבוע האחרון.

איור 2. מספר הבדיקות החיוביות שדווחו לאחרונה לפי קבוצת גיל, בשבוע קלנדרי

מקדם ההתרבות (R)

מקדם ההתרבות (R) בהתבסס על בדיקות חיוביות שדווחו גדל בהשוואה לשבוע הקודם. ב-26 באפריל עמד מקדם ההתרבות (R) על סמך בדיקות חיוביות שדווחו, על 1.01 (הגבול התחתון 0.99 – הגבול העליון 1.03).ב- 19 באפריל עמד מקדם ההתרבות (R) על 0.94.

מקדם ההתרבות (R) על בסיס אשפוזים בבית החולים ירד מ- 1.00 ב -19 באפריל ל- 0.93 (גבול תחתון 0.80 – גבול עליון 1.06) ב- 26 באפריל.

באותו תאריך, מקדם ההתרבות (R) על בסיס אישפוזים במחלקות לטיפול נמרץ היה 0.96 (גבול תחתון 0.68 – גבול עליון 1.26), גם מעט נמוך יותר מהשבוע שלפני כן, כאשר R היה 0.99.

בשל מערך הנתונים הקטן יותר, לחישובים עבור שני מספרי ההעתקה האחרונים יש מרווח אי וודאות גדול יותר.

מספר האנשים המדבקים – כלומר אנשים שנדבקים בנגיף ובשלב ההדבקה שהם יכולים להעביר את הנגיף לאחרים – ירד מ 188,000 ב 26 באפריל לכמעט 149,000 ב 3 במאי.

יום שלישי 11 מאי 2021

נתונים יומיים

המכון לבריאות הציבור ואיכות הסביבה (RIVM) דיווח על 5,586 בדיקות חיוביות שאושרו היום עד השעה 10:00 הבוקר, 298 פחות מאתמול. ממוצע מספר הבדיקות החיוביות היומי יורד גם הוא. בשבוע האחרון היו בממוצע 6,730 בדיקות חיוביות ביום. ירידה של 9% לעומת השבוע שעבר.

מרכז הלאומי לתיאום והפצת חולים (LCPS) מדווח כי התפוסה בבתי החולים פחתה. נכון להיום בבתי החולים מאושפזים 2,480 חולי קורונה (אתמול 2,487 מאושפזים). במחלקות טיפול נמרץ מאושפזים 748 חולים (אתמול 757).

RIVM דווח היום על 44 חולי קורונה שנפטרו, אתמול דווחו 17 נפטרים. בשבעת הימים האחרונים נרשמו בממוצע 23 מקרי מוות ביום, לעומת 18 בשבוע שעבר. פחות מקרי מוות מדווחים ל- RIVM בסופי שבוע. כתוצאה מכך, נתונים אלה כמעט תמיד נמוכים יותר בימי ראשון ושני מאשר בשאר ימות השבוע.

מספר הנפטרים מושפע בחלקו במספר החולים בבתי אבות. כיום יש 153 בתי אבות בהם נמצא לפחות חולה קורונה אחד בשבועיים האחרונים. לפני שבוע היו 160.

יום שני 10 מאי 2021

נתונים יומיים

המכון לבריאות הציבור ואיכות הסביבה (RIVM) דיווח על 5,910 בדיקות חיוביות שאושרו היום עד השעה 10:00 הבוקר, 768 פחות מאתמול. ממוצע מספר הבדיקות החיוביות היומי נותר באותה רמה. בשבוע האחרון היו בממוצע 7,051 בדיקות חיוביות ביום, .

מרכז הלאומי לתיאום והפצת חולים (LCPS) מדווח כי התפוסה בבתי החולים עלתה. נכון להיום בבתי החולים מאושפזים 2,487 חולי קורונה (אתמול 2,435 מאושפזים). במחלקות טיפול נמרץ מאושפזים 757 חולים (אתמול 767).

RIVM דווח היום על 17 חולי קורונה שנפטרו, אתמול דווחו 4 נפטרים. בשבעת הימים האחרונים נרשמו בממוצע 22 מקרי מוות ביום, לעומת 18 בשבוע שעבר. פחות מקרי מוות מדווחים ל- RIVM בסופי שבוע. כתוצאה מכך, נתונים אלה כמעט תמיד נמוכים יותר בימי ראשון ושני מאשר בשאר ימות השבוע.

מספר הנפטרים מושפע בחלקו במספר החולים בבתי אבות. כיום יש 156 בתי אבות בהם נמצא לפחות חולה קורונה אחד בשבועיים האחרונים. לפני שבוע היו 160.

משרד הבריאות מעריך כי עד היום ניתנו  כ-6.3 מיליון זריקות חיסון קורונה בהולנד. מספר זה כולל את מספר המנות שניתנו ולא את מספר המחוסנים.

יום ראשון 9 מאי 2021

נתונים יומיים

המכון לבריאות הציבור ואיכות הסביבה (RIVM) דיווח על 6,704 בדיקות חיוביות שאושרו היום עד השעה 10:00 הבוקר, 775 פחות מאתמול. ממוצע מספר הבדיקות החיוביות היומי עולה. בשבוע האחרון היו בממוצע 7,529 בדיקות חיוביות ביום, עלייה של 13% לעומת השבוע שעבר.

מרכז הלאומי לתיאום והפצת חולים (LCPS) מדווח כי התפוסה בבתי החולים ירדה גם היום. נכון להיום בבתי החולים מאושפזים 2,435 חולי קורונה (אתמול 2,478 מאושפזים). במחלקות טיפול נמרץ מאושפזים 767 חולים (אתמול 778). מספר החולים במחלקות טיפול נמרץ קרובה למספר בתחילת אפריל.

במהלך השבוע האחרון אושפזו 1,913 חולים חדשים בבתי חולים. ירידה של 10% מהשבוע הקודם (2144). צוות ניהול ההתפרצות (OMT) המליץ ​​לקבינט לא לעשות את הצעד הבא בסדרת ההקלות עד שהמספר האשפוזים החדשים ירד ב -20%.

RIVM דווח היום על 4 חולי קורונה שנפטרו, אתמול דווחו 29 נפטרים. בשבעת הימים האחרונים נרשמו בממוצע 22 מקרי מוות ביום, לעומת 18 בשבוע שעבר. פחות מקרי מוות מדווחים ל- RIVM בסופי שבוע. כתוצאה מכך, נתונים אלה כמעט תמיד נמוכים יותר בימי ראשון ושני מאשר בשאר ימות השבוע.

מספר הנפטרים מושפע בחלקו במספר החולים בבתי אבות. כיום יש 154 בתי אבות בהם נמצא לפחות חולה קורונה אחד בשבועיים האחרונים. לפני שבוע היו 163.

משרד הבריאות מעריך כי עד היום ניתנו  כ-6.3 מיליון זריקות חיסון קורונה בהולנד. מספר זה כולל את מספר המנות שניתנו ולא את מספר המחוסנים.

יום שבת 8 מאי 2021

נתונים יומיים

המכון לבריאות הציבור ואיכות הסביבה (RIVM) דיווח על 7,521 בדיקות חיוביות שאושרו היום עד השעה 10:00 הבוקר, 54 פחות מאתמול. ממוצע מספר הבדיקות החיוביות היומי עולה. בשבוע האחרון היו בממוצע 7,364 בדיקות חיוביות ביום, עלייה של 5% לעומת השבוע שעבר. ייתכן והירידה הקטנה יחסית  נובעת מהתכנסויות שהתקיימו ביום המלך.

מרכז הלאומי לתיאום והפצת חולים (LCPS) מדווח כי התפוסה בבתי החולים ירדה. נכון להיום בבתי החולים מאושפזים 2,478 חולי קורונה (אתמול 2,521 מאושפזים), זהו המספר הנמוך ביותר מזה שבועיים. במחלקות טיפול נמרץ מאושפזים 778 חולים (אתמול 797). במהלך השבוע האחרון אושפזו בממוצע 232 חולים בכל יום. ירידה של 12% מהממוצע בשבוע הקודם (264). צוות ניהול ההתפרצות (OMT) המליץ ​​לקבינט לא לעשות את הצעד הבא בסדרת ההקלות עד שהמספר האשפוזים החדשים ירד ב -20%.

נתוני התמותה עולים. RIVM דווח היום על 29 חולי קורונה שנפטרו, אתמול דווחו 22 נפטרים. בשבעת הימים האחרונים נרשמו בממוצע 22 מקרי מוות ביום, לעומת 19 בשבוע שעבר.

מספר הנפטרים מושפע בחלקו במספר החולים בבתי אבות. כיום יש 158 בתי אבות בהם נמצא לפחות חולה קורונה אחד בשבועיים האחרונים. לפני שבוע היו 164.

משרד הבריאות מעריך כי עד היום ניתנו  כ-6.2 מיליון זריקות חיסון קורונה בהולנד. מספר זה כולל את מספר המנות שניתנו ולא את מספר המחוסנים.

יום שישי 7 מאי 2021

נתונים יומיים

המכון לבריאות הציבור ואיכות הסביבה (RIVM) דיווח על 7,575 בדיקות חיוביות שאושרו היום עד השעה 10:00 הבוקר, 758 יותר מאתמול. ממוצע מספר הבדיקות החיוביות היומי עדיין יורד. בשבוע האחרון היו בממוצע 7,133 בדיקות חיוביות ביום, ירידה של 3% לעומת השבוע שעבר. ייתכן והירידה הקטנה יחסית  נובעת מהתכנסויות שהתקיימו ביום המלך.

מרכז הלאומי לתיאום והפצת חולים (LCPS) מדווח כי המצב בבתי החולים מראה סימני שיפור. נכון להיום בבתי החולים מאושפזים 2,521 חולי קורונה (אתמול 2,551 מאושפזים), זהו המספר הנמוך ביותר מזה שבועיים. במחלקות טיפול נמרץ מאושפזים 797 חולים. בפעם הראשונה אחרי שלושה שבועות ירד מספר החולים במחלקות טיפול נמרץ מתחת ל-800.

מספר האשפוזים החדשים בבתי החולים מתחיל לרדת משמעותית. בשבעת הימים האחרונים היו 1,621 קבלות, לעומת 1,866 שבעת הימים שקדמו לה, ירידה של 13%. צוות ניהול ההתפרצות (OMT) המליץ ​​לקבינט לא לעשות את הצעד הבא בסדרת ההקלות עד שהמספר האשפוזים החדשים ירד ב -20%. בימים הקרובים ניתן יהיה לראות האם המגמה הנוכחית בבתי החולים נמשכת והאם אחוז זה מושג. במחלקות טיפול נמרץ, מספר הקבלות החדשות אינו יורד..

נתוני התמותה עולים. RIVM דווח היום על 22 חולי קורונה שנפטרו, אתמול דווחו 24 נפטרים. בשבעת הימים האחרונים נרשמו בממוצע 20 מקרי מוות ביום, לעומת 19 בשבוע שעבר.

יום חמישי 6 מאי 2021

נתונים יומיים

המכון לבריאות הציבור ואיכות הסביבה (RIVM) דיווח על 6,861 בדיקות חיוביות שאושרו היום עד השעה 10:00 הבוקר, 427 פחות מאתמול. ממוצע מספר הבדיקות החיוביות היומי ממשיך לרדת. בשבוע האחרון היו בממוצע 7,172 בדיקות חיוביות ביום, ירידה של 5% לעומת השבוע שעבר. בימי רביעי וחמישי מספר הבדיקות החיוביות כמעט תמיד גבוה יותר מאשר בשאר ימות השבוע. הסיבה לכך היא שפחות אנשים באים להיבדק במהלך סוף השבוע ו"אפקט ההדבקה "נוצר לאחר מכן במהלך השבוע.

מרכז הלאומי לתיאום והפצת חולים (LCPS) מדווח כי התפוסה בבתי החולים נותרה ללא שינוי. נכון להיום בבתי החולים מאושפזים 2,551 חולי קורונה (אתמול 2,545 מאושפזים), מתוכם 807 חולים מאושפזים במחלקות טיפול נמרץ (לעומת 830 אתמול).

RIVM דווח היום על 24 חולי קורונה שנפטרו, גם אתמול היו 24 נפטרים. בשבעת הימים האחרונים נרשמו בממוצע 20 מקרי מוות ביום, לעומת 18 בשבוע שעבר.

מספר הנפטרים מושפע בחלקו במספר החולים בבתי אבות. כיום יש 166 בתי אבות בהם נמצא לפחות חולה קורונה אחד בשבועיים האחרונים. לפני שבוע היו 167.

משרד הבריאות מעריך כי עד היום ניתנו  כ-5.9 מיליון זריקות חיסון קורונה בהולנד. מספר זה כולל את מספר המנות שניתנו ולא את מספר המחוסנים.

יום רביעי 5 מאי 2021

נתונים יומיים

המכון לבריאות הציבור ואיכות הסביבה (RIVM) דיווח על 7,336 בדיקות חיוביות שאושרו היום עד השעה 10:00 הבוקר, 461 פחות מאתמול. ממוצע מספר הבדיקות החיוביות היומי ממשיך לרדת. בשבוע האחרון היו בממוצע 7,244 בדיקות חיוביות ביום, ירידה של 8% לעומת השבוע שעבר.

מרכז הלאומי לתיאום והפצת חולים (LCPS) מדווח כי התפוסה בבתי החולים פחתה. נכון להיום בבתי החולים מאושפזים 2,545 חולי קורונה (אתמול 2,613 מאושפזים), מתוכם 830 חולים מאושפזים במחלקות טיפול נמרץ (לעומת 818 אתמול).

RIVM דווח היום על 24 חולי קורונה שנפטרו, גם אתמול היו 32 נפטרים שדווחו אתמול. בשבעת הימים האחרונים נרשמו בממוצע 20 מקרי מוות ביום, לעומת 18 בשבוע שעבר.

מספר הנפטרים מושפע בחלקו במספר החולים בבתי אבות. כיום יש 158 בתי אבות בהם נמצא לפחות חולה קורונה אחד בשבועיים האחרונים. לפני שבוע היו 162.

משרד הבריאות מעריך כי עד היום ניתנו  כ-5.8 מיליון זריקות חיסון קורונה בהולנד. מספר זה כולל את מספר המנות שניתנו ולא את מספר המחוסנים.

יום שלישי 4 מאי 2021

נתונים יומיים

מרכז הלאומי לתיאום והפצת חולים (LCPS) מדווח כי התפוסה בבתי החולים ירדה מעט. נכון להיום בבתי החולים מאושפזים 2,613 חולי קורונה 29 פחות מאתמול, מתוכם 818 חולים מאושפזים במחלקות טיפול נמרץ. התפוסה גבוהה יותר מלפני שבוע (אז 2,597).

RIVM דווח היום על 32 חולי קורונה שנפטרו, גם אתמול היו 17 נפטרים שדווחו אתמול. בשבעת הימים האחרונים נרשמו בממוצע 18 מקרי מוות ביום, מספר זהה לממוצע בשבוע שעבר. המספר כולל נפטרים שנבדקו; התמותה בפועל הייתה גבוהה יותר. בהתבסס על נתוני התמותה העודפת, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הגיעה למסקנה שכ-4,400 בני אדם מתו מקורונה רק בינואר. המספר הזה ירד מאז באופן משמעותי.

עדכון מצב חיסונים: 26 באפריל עד 2 במאי 2021

עד יום ראשון, 2 במאי, ההערכה היא כי נתנו יותר מ -5.6 מיליון חיסונים בהולנד. יותר מ -4.4 מיליון קיבלו את מנת החיסון הראשונה לקורונה, ומעל 1.2 מיליון את מנת החיסון הראשונה. המספר היומי של החיסונים שבוצעו מתפרסם בלוח המחוונים הממשלתי.

העדכון לשבוע האחרון כולל את קבוצות הגילאים 55-59 שנים ו-60-64 שנים בקרב הקבוצות המחוסנות על ידי שירותי הבריאות הציבוריים העירוניים (GGD). במסגרת קבוצת הגיל האחרונה אנשים בדרך כלל מחוסנים על ידי רופאי המשפחה, אך במצבים מיוחדים עשויים להתחסן על ידי ה- GGD.

עדכון שבועי זה מבוסס על מספר החיסונים שנרשמו על ידי ה- GGD וההערכות מבוססות על מספר החיסונים שנמסרו מגורמים אחרים המשתתפים בתוכנית החיסונים.

עדכון לשבוע 28 אפריל-4 מאי 2021

בין התאריכים 28 אפריל-4 מאי, נבדקו 52,087 אנשים באופן חיובי לנגיף קורונה, ירידה של 6% לעומת השבוע שעבר. בין התאריכים האלה נבדקו 410,855 איש, ירידה של 16% לעומת מספר הנבדקים בשבוע שקדם לו. אחוז הבדיקות החיוביות עלה מ- 10.6% בשבוע קודם ל 11.7%. מקדם ההתרבות (R) 1. מספר חולי הקורונה שאושפזו בבית חולים ירד ב-8% לעומת שבוע שעבר. תפוסת בתי החולים ומחלקות טיפול נמרץ והלחץ על מערכת הבריאות נותר גבוה כמו בעבר.

נתוני האשפוז בבתי חולים

בשבוע שבין 28 באפריל ל -4 במאי נרשמה ירידה של 8% במספר האשפוזים חדשים בבתי חולים של חולי קורונה בהשוואה לשבוע הקודם, מקור: קרן NICE. בשבוע זה אושפזו 1,633 חולים חדשים, לעומת 1,774 חולים בשבוע שעבר. במחלקות טיפול נמרץ אושפזו 377 חולים חדשים בשבוע האחרון, בערך כמו בשבוע שעבר (379 אנשים).

גיל החולים המאושפזים

במהלך הגל הראשון של המגיפה (מרץ עד יוני 2020), והגל השני (יולי 2020 עד ינואר 2021), מרבית המאושפזים בבית החולים היו אנשים מבוגרים. מאז הגעת הגרסה הבריטית מספר האנשים המדבקים גדל, ויותר אנשים צעירים חולי קורונה מאושפזים בבתי החולים. העלייה הגדולה ביותר במספר חולי קורונה שאושפזו בבית החולים הייתה בקבוצות הגילאים 0-39 שנים ו-40-59 שנים. מספר האנשים המדבקים גדל עוד יותר, והגיע לכמעט 188,000 איש.

בגל השלישי (בפברואר 2021 עד היום) חלה עלייה חדה במספר חולי קורונה מקבוצות הגיל הצעירות יותר המאושפזים בבית חולים ובמחלקות טיפול נמרץ. בהשוואה לתחילת הגל השלישי (בשבוע הראשון של פברואר), העלייה הגדולה ביותר באשפוזים חדשים בבתי חולים הייתה בקבוצות הגילאים 40-59 שנים (+ 109%), 0-39 שנים (+ 75%) ו 60-79 שנים (+ 50%) (איור 1 א). השפעות החיסון ניכרות בבירור בקבוצת הגיל 80 ומעלה, שם מספר המאושפזים ירד באופן משמעותי (-60%). בהשוואה לשבוע הראשון של פברואר, חלה עלייה משמעותית גם בקבוצות הגילאים 40-59 שנים (+ 146%) ו- 60-79 שנים (+ 107%). מספר המאושפזים במחלקות טיפול נמרץ בקבוצת הגיל 80+ ירד ב-17%. מספר המאושפזים במחלקות טיפול נמרץ נותר נמוך בקבוצת הגילאים 0-39 שנים.

איור 1 א': מספר האשפוזים בבית חולים לפי קבוצת גיל, לשבוע (מקור: קרן NICE).
איור 1ב': אשפוזים חדשים במחלקות טיפול נמרץ לפי קבוצת גיל, לשבוע (מקור: קרן NICE).

 

מספר האנשים המדבקים בהולנד
מספר האנשים המדבקים, כלומר אנשים שנדבקים בנגיף ומצתאים בשלב המדבק, עלה מ- 181,000 ב-19 באפריל לכמעט 188,000 ב -26 באפריל. המשמעות היא שעדיין חשוב מאוד לשמור על כללים הקורונה הבסיסיים.
איור 2: המספר המשוער של אנשים מדבקים בהולנד בין התאריכים 1 באוגוסט 2020 ל -19 באפריל 2021. השוליים הסגולים של חוסר הוודאות מראה כמה המספר יכול להיות גבוה או נמוך יותר.

מספר הנבדקים החיוביים

בשבוע האחרון דווח כי נבדקו 410,855 אנשים לנגיף קורונה. זו ירידה של 16% בהשוואה לשבוע הקודם. נראה כי מספר הנבדקים הושפע מתחילת חופשת מאי. בפרט חלה ירידה במספר הנבדקים שמתחת לגיל 18. אחוז האנשים שנבדקו חיוביים עלה מ -10.6% בשבוע שבין 21 ל -27 באפריל, ל -11.7% בשבוע האחרון. מספר האנשים שנמצאו חיוביים ל-COVID-19 היה 52,087 (ירידה של 6%).

בשבוע האחרון 299 אנשים לכל 100,000 תושבים קיבלו תוצאת בדיקה חיובית . המספר המדווח של אנשים שנבדקו חיוביים ל- COVID-19 לכל 100,000 תושבים ירד כמעט בכל קבוצות הגיל (איור 3). הירידה הגדולה ביותר במספר הבדיקות החיוביות המדווחות בהשוואה לשבוע שקדם לה (-21%) הייתה בקבוצת הגיל 80 ומעלה.

איור 3: מספר הנבדקים החיוביים לכל 100,000 איש

 

מקדם ההתרבות (R)

ב -19 באפריל מקדם ההתרבות (R) על סמך בדיקות חיוביות שדווחו היה 0.94 (הגבול התחתון 0.92 – הגבול העליון 0.96), וירד מתחת ל -1.

ב- 15 באפריל, מקדם ההתרבות (R) על בסיס אשפוזים בבית חולים היה 1.00 (גבול תחתון 0.88 – גבול עליון 1.14), כמעט ללא שינוי בהשוואה לשבוע שקדם לו. באותו תאריך מקדם ההתרבות (R) על בסיס קבלות לטיפול נמרץ היה 0.99 (גבול תחתון 0.72 – גבול עליון 1.29), מעט נמוך יותר מהשבוע שלפני כן. בשל מערך הנתונים הקטן יותר, לחישובים עבור שני מספרי ההעתקה הללו יש מרווח אי וודאות גדול יותר.

יום שני 3 מאי 2021

נתונים יומיים

המכון לבריאות הציבור ואיכות הסביבה (RIVM) דיווח על 9,263 בדיקות חיוביות שאושרו היום עד השעה 10:00 הבוקר, 3,768 יותר מאתמול. עקב תקלה במערכת המחשוב, המספר שפורסמו היו נמוכים מנתונים בפועל, לכן היום יש מספר גבוה יותר. ממוצע מספר הבדיקות החיוביות היומי ממשיך לרדת. בשבוע האחרון היו בממוצע 7,092 בדיקות חיוביות ביום, ירידה של 12% לעומת השבוע שעבר.

מרכז הלאומי לתיאום והפצת חולים (LCPS) מדווח כי התפוסה בבתי החולים עלתה. נכון להיום בבתי החולים מאושפזים 2,642 חולי קורונה (אתמול 2,600 מאושפזים), מתוכם 825 חולים מאושפזים במחלקות טיפול נמרץ (לעומת 804 אתמול). "קצב באשפוז בבתי החולים והתפוסה הכללית עדיין גבוהה מאוד", נמסר ע"י LCPS. "אנו מצפים שהתפוסה תישאר גבוהה בשבוע הקרוב ואולי תגדל עוד יותר."

RIVM דווח היום על 17 חולי קורונה שנפטרו, גם אתמול היו 3 נפטרים שדווחו אתמול. בשבעת הימים האחרונים נרשמו בממוצע 18 מקרי מוות ביום, מספר זהה לממוצע בשבוע שעבר.

מספר הנפטרים מושפע בחלקו במספר החולים בבתי אבות. כיום יש 164 בתי אבות בהם נמצא לפחות חולה קורונה אחד בשבועיים האחרונים. לפני שבוע היו 169.

משרד הבריאות מעריך כי עד היום ניתנו  כ-5.5 מיליון זריקות חיסון קורונה בהולנד. מספר זה כולל את מספר המנות שניתנו ולא את מספר המחוסנים.

יום ראשון 2 מאי 2021

נתונים יומיים

המכון לבריאות הציבור ואיכות הסביבה (RIVM) דיווח על 5,534 בדיקות חיוביות שאושרו היום עד השעה 10:00 הבוקר, 285 פחות מאתמול. עקב תקלה במערכת המחשוב, המספר לא מדויק, ואינו כולל את התמונה המלאה. ממוצע מספר הבדיקות החיוביות היומי ממשיך לרדת. בשבוע האחרון היו בממוצע 6,668 בדיקות חיוביות ביום, ירידה של 19% לעומת השבוע שעבר.

המרכז הלאומי לתיאום והפצת חולים (LCPS) מדווח כי התפוסה בבתי החולים ירדה. נכון להיום בבתי החולים מאושפזים 2,600 חולי קורונה (אתמול 2,638 מאושפזים), מתוכם 804 חולים מאושפזים במחלקות טיפול נמרץ (לעומת 811 אתמול).

RIVM דווח היום על 3 חולי קורונה שנפטרו, גם אתמול היו 21 נפטרים שדווחו אתמול. בשבעת הימים האחרונים נרשמו בממוצע 18 מקרי מוות ביום, לעומת 18 נפטרים בממוצע בשבוע שעבר.

מספר הנפטרים מושפע בחלקו במספר החולים בבתי אבות. כיום יש 164 בתי אבות בהם נמצא לפחות חולה קורונה אחד בשבועיים האחרונים. לפני שבוע היו 169.

משרד הבריאות מעריך כי עד היום ניתנו  כ-5.5 מיליון זריקות חיסון קורונה בהולנד. מספר זה כולל את מספר המנות שניתנו ולא את מספר המחוסנים.

יום שבת 1 מאי 2021

הקבינט דוחה את תחילת השלב הבא בהקלות

נדחה למועד מאוחר יותר שלב ההקלות הבא, שכולל פתיחת חדרי כושר, לונה פארקים וגני חיות, והיה אמור להיכנס לתוקף ב-11 במאי. הממשלה סבורה שכמות המאושפזים במחלקות הקורונה ובטיפול נמרץ גבוהה מדי. כרגע מאושפזים מעל 2,700 חולי קורונה בבתי החולים.

בהצהרה שפרסם הקבינט נמסר כי הוא "רואה שהנתונים הם מעל לשיא" אך גם כי "הירידה עדיין לא מספיקה בכדי להכניס לתוקף את הצעד הבא של תוכנית החזרה לשיגרה". הקבינט סבור כי הלחץ על מערכת הבריאות עדיין גבוה מדי,

מחר לא יתקיים מיפגש cuthuis, בו השרים דנים בנושא המאבק קורונה עם צוות המומחים. הפגישה תתקיים בסוף השבוע הבא. גם מסיבת העיתונאים שתוכננה ליום שני תדחה.

על פי תוכנית החזרה לשגרה המקורית, הקבינט רצה להחליט בסוף השבוע האם לעבור לשלה הבא, שמתוכנן ל-11 במאי. התוכנית היתה לפתוח לפארקי שעשועים, גני חיות ומוסדות ספורט, בתנאים מבוקרים. הקבינט לא מעז לנקוט בצעד זה כעת, בגלל העומס הכבד על בתי החולים.

בהקלה הקודמת, שנכנסה לתוקף ביום רביעי שעבר, הקבינט החליט לאפשר הקלות בניגוד לעצת צוות ניהול ההתפרצות (OMT). אאורה טימן מ- RIVM, ומזכירת צוות ניהול הציגה את הנתונים בשבוע שעבר. היא אמרה שההקלות מוצדקות במקרה של ירידה בנתונים, והדגישה שזה עדיין לא המקרה.

נתונים יומיים

המכון לבריאות הציבור ואיכות הסביבה (RIVM) דיווח על 5,836 בדיקות חיוביות שאושרו היום עד השעה 10:00 הבוקר, 1,966 פחות מאתמול. עקב תקלה במערכת המחשוב, המספר לא מדויק, ואינו כולל את התמונה המלאה. ממוצע מספר הבדיקות החיוביות היומי ממשיך לרדת. בשבוע האחרון היו בממוצע 7,027 בדיקות חיוביות ביום, ירידה של 15% לעומת השבוע שעבר.

המרכז הלאומי לתיאום והפצת חולים (LCPS) מדווח כי התפוסה בבתי החולים ירדה. נכון להיום בבתי החולים מאושפזים 2,638 חולי קורונה (אתמול 2,706 מאושפזים), מתוכם 811 חולים מאושפזים במחלקות טיפול נמרץ (לעומת 807 אתמול). מספר החולים במחלקות טיפול נמרץ נע סביב 810 חולים בשבוע האחרון.

RIVM דווח היום על 21 חולי קורונה שנפטרו, גם אתמול היו 22 נפטרים שדווחו אתמול. בשבעת הימים האחרונים נרשמו בממוצע 19 מקרי מוות ביום, זהה לממוצע בשבוע שעבר.

מספר הנפטרים מושפע בחלקו במספר החולים בבתי אבות. כיום יש 166 בתי אבות בהם נמצא לפחות חולה קורונה אחד בשבועיים האחרונים. לפני שבוע היו 169.

משרד הבריאות מעריך כי עד היום ניתנו  כ-5.4 מיליון זריקות חיסון קורונה בהולנד. מספר זה כולל את מספר המנות שניתנו ולא את מספר המחוסנים. הולנד עדיין מפגרת בכמות החיסונים ביחס למדינות אירופה אחרות.

לסקירה מ 1 מרץ 2020 עד 30 אפריל 2021

דאצ׳טאון

מאמר מערכת

    אהבת? אפשר להשאיר לנו תגובה

    כתובת הדוא"ל שלך לא תפורסם.*

    אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.