Author Archives: רוני רשף

ילידית 1987, בוגרת תואר שני בהיסטוריה ובמידענות וספרנות, אוניברסיטת חיפה. גרה בהולנד משנת 2015 ומנסה להיות מעורבת בחברה וללמוד על התרבות והשפה. בישראל עבדתי בספריית אוניברסיטת חיפה וביחידה הקדם אקדמית בתור מורה לאנגלית ולעברית.