Avatar photo

דניאלה בן-יוסף

1 פוסטים
מרכז למבקשי מקלט באמסטלווין-נורד: החששות של התושבים

מרכז למבקשי מקלט באמסטלווין-נורד: החששות של התושבים

הידיעה על הקמת מרכז למגורי מבקשי מקלט באמסטלווין-נורד מדאיגה תושבים רבים. על המפגש שקיימו העירייה והסוכנות המרכזית לקליטת מבקשי מקלט