אך בלילה, בלילה אני חולם עוד בעבריתאטרקציות

אך בלילה, בלילה אני חולם עוד בעברית

חודש הספר העברי בהולנד כבר כאן ואנחנו מזמינות אתכם להצטרף לחגיגה. ״התואיל להגיד לי, בבקשה, באיזו דרך עלי ללכת מכאן?״