תוספות שכר של מאות אירו לעובדים בסכיפהול חדשות

תוספות שכר של מאות אירו לעובדים בסכיפהול 

על מנת לפתור את המשבר בסכיפהול, עובדי המטען, עובדי הניקיון, המאבטחים ועובדים נוספים בסכיפהול יקבלו תוספות שכר שיגיעו למאות אירו