הצבא גוייס למנוע בריחת הנאשמים במשפט מרנגוחדשות

הצבא גוייס למנוע בריחת הנאשמים במשפט מרנגו

הצבא מסייע בשמירה על הכלא המאובטח בווחט (Vught). התביעה ביקשה את עזרתו לאחר שהתקבל מידע לגבי ניסיון בריחה אפשרי של