גיוס בהולנד – מעכשיו גם לנשים, הנסיכה קיבלה צוחדשות

גיוס בהולנד – מעכשיו גם לנשים, הנסיכה קיבלה צו

נערות הולנדיות שמלאו להן השנה 17, החלו לקבל השבוע "מכתבי גיוס", שבהן נכתב כי מעתה הן רשומות לגיוס חובה לצבא