24H אמסטרדם – יממה של בילוי וגילוי בעיראטרקציות

24H אמסטרדם – יממה של בילוי וגילוי בעיר

טעימות בירה, סיור נקניקים, סיורי אמנות, "קליגרפיטי", הופעות בלוז ונגן פרטי. כל זאת ועוד בפסטיבל שמזמין אתכם לבלות 24 שעות