שחיתות במשטרה ההולנדיתחדשות

שחיתות במשטרה ההולנדית

בשבועות האחרונים דיווחנו כאן בהרחבה על הצרות והשחיתות הנפוצה במשטרה בהולנד ועל כך שהצמרת הפוליטית לא עושה למשטרה חיים קלים.