Slaap-Muts, כובע שינהאת מי זה מעניין?!

Slaap-Muts, כובע שינה

הסיפור מתחיל באימא שלי. היא שולחת חבילות. זאת מסורת כזאת שהתחילה כשהייתי בצבא. כדי לפצות על חוסר בקשר יומיומי ולעיתים