סתיו הולנדיאת מי זה מעניין?!

סתיו הולנדי

פעם בעולם שבו לא היה אינטרנט או טלוויזיה ורק אולי איזה עיתון אחד או שניים, הדאגות של האנשים היו מצומצמות