תקיעת שופר ראש השנה

תפילות ותקיעת שופר בראש השנה –  26-27 בספטמבר. שחרית בשעה 9:00 שופר בשעה 11:30 פעילות ללדים בשעה 12:00 תקיעת שופר